Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035123

Η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε.) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υποψηφίων στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας – Ευεξίας – Προσωπικής Φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5035123 και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, τον έλεγχο, την επεξεργασία και ταξινόμηση αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων ανά τύπο Περιφέρειας κατά φθίνουσα σειρά βάσει της μοριοδότησής τους, των Επιλαχόντων ανά Τύπο Περιφέρειας κατά φθίνουσα σειρά βάσει της μοριοδότησής τους και των Απορριφθέντων Υποψηφίων.

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΚΕ

Κατόπιν της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο 110@neakokkke.net

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Υπάρχει κάποιο θέμα στο οποίο μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι;  με χαρά θα βοηθήσουμε! Αφήστε τα στοιχεία  επικοινωνίας σας και θα επικοινωνήσουμε με εσάς το συντομότερο δυνατόν

Facebook

Βρείτε μας στο Facebook

Twitter

Ακολουθείστε μας στο Twitter

Email

Στείλτε μας το μήνυμά σας